اطلاعیه ثبت نام دوره مروری بر بهینه سازی مصرف انرژی

اطلاعیه ثبت نام دوره مروری بر بهینه سازی مصرف انرژی


ثبت نام دوره "مروری بر بهینه سازی مصرف انرژی" آغاز شد.

اطلاعیه ثبت نام دوره حقوق شهروندی در نظام اداری

اطلاعیه ثبت نام دوره حقوق شهروندی در نظام اداری


ثبت نام دوره "حقوق شهروندی در نظام اداری" آغاز شد.

نتایج آزمون قانون اساسی

نتایج آزمون قانون اساسی


نتایج آزمون کتبی قانون اساسی منتشر شد.

اطلاعیه آزمون پایانی دوره مبانی امنیت در کامپیوتر و اینترنت

اطلاعیه آزمون پایانی دوره مبانی امنیت در کامپیوتر و اینترنت


آزمون پایانی دوره مبانی امنیت در کامپیوتر و اینترنت در روز 23 خردادماه برگزار می شود.