نتایج آزمون قانون اساسی

نتایج آزمون قانون اساسی


نتایج آزمون کتبی قانون اساسی منتشر شد.

اطلاعیه آزمون پایانی دوره مبانی امنیت در کامپیوتر و اینترنت

اطلاعیه آزمون پایانی دوره مبانی امنیت در کامپیوتر و اینترنت


آزمون پایانی دوره مبانی امنیت در کامپیوتر و اینترنت در روز 23 خردادماه برگزار می شود.

اطلاعیه ثبت نام پنجمین دوره آموزش بدو خدمت (توجیهی)

اطلاعیه ثبت نام پنجمین دوره آموزش بدو خدمت (توجیهی)


پنجمین سری از دوره های آموزش بدو خدمت (توجیهی) با عنوان "آشنايي با ماموريت ها و ساختار اداري دستگاه محل خدمت" برگزا ...

اطلاعیه آزمون پایانی دوره اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری

اطلاعیه آزمون پایانی دوره اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری


آزمون پایانی دوره اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری در روز 28 دیماه برگزار می شود.
Incorrect information in file: './learning_newdb2/nuke_iptracking.frm'