عمومی,شنبه، 9 مهر، 1390 2233admin

طرح جامع آموزش کارکنان دانشگاه کاشانآموزش دانشگاه کاشان با اعتقاد به اینکه در جامعه امروزی فاصله اصلی و عمیق ملت ها از حیث دانایی و نادانی است نه دارایی و ناداری و قدرت رقابتی ملت ها در گرو کیفیت سرمایه آنها و چالش اساسی، چالش نیروی انسانی است، یکی از موثرترین عوامل در تغییر رفتار و روزآمد کردن مهارت ، توسعه تخصص ، بینش و نگرش نیروی انسانی، بهره مندی از نظام اداری مطلوب، کارآمد و پاسخگو را آموزش مبتنی برنیازهای حال و آینده دانسته و توان پاسخگویی و ایفای نقش یک نظام اداری شایسته و اثربخش در تحقق برنامه های رشد و توسعه در تحولات سریع و روزافزون و پیچیده عصر کنونی را نظام اداری منعطف ، پویا و کارآمد می داند، چنین نظامی نیازمند وجود و حضور کارکنان و انسان های توانمندی است که در راه تحقق اهداف و آرمان های نظام جمهوری اسلامی بکوشند.


لذا در گام نخست طرح جامع آموزش کارکنان دانشگاه کاشان با یک مقدمه و در چهار فصل بشرح زیر و باهدف آشنایی کلی کارکنان دانشگاه با روند آموزش ها، اطلاع از قوانین و مقررات مربوطه و شرح مزایای مترتب بر آن، تهیه و تدوین شده است و درصدد هدفمند نمودن برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی است. فصول طرح عبارتند از:
فصل اول ، اهداف آموزش، نیازسنجی و اثربخشی، فصل دوم، آیین نامه آموزشی کارکنان دانشگاه کاشان، فصل سوم، قوانین و مقررات نظام آموزش کارکنان دولت و فصل چهارم، پیوست ها شامل فرم های مورد نیاز، عناوین دوره ها و سمینارهای پیشنهادی و عناوین دوره های آموزشی سال های 88-83 که برای اطلاع همکاران در نظر گرفته شده است.
شایان ذکر است که قبل از طرح هر موضوعی ، به نظر سنجی از فعالیت ها و اقدامات گذشته آموزش و دوره ها و سمینارهای برگزار شده از حیث موضوع، استاد، محل برگزاری و... پرداخته که از طریق فرم شماره 1 از کلیه کارکنان نظرخواهی شده است.
همچنین در تهیه و تدوین این مجموعه از کتاب های نیاز سنجی آموزشی ،الگوها و فنون ، اثر دکتر فتحی واجارگاه و تعامل نیازسنجی و اثربخشی در سازمان های یادگیرنده، اثر دکتر ایرج سلطانی و مقررات آموزشی دانشگاه های فردوسی مشهد و تربیت مدرس تهران بهره برداری شده است.
 

دریافت فایل پی دی اف طرح جامع آموزش کارکنان دانشگاه کاشان


منبع:

درجه 0/5 (0%) (0 رای)


بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .

Table './learning_newdb2/nuke_iptracking' is marked as crashed and should be repaired